Ljudboken som hjälpmedel

Ljudböcker har ökat i popularitet de senaste åren och allt fler väljer att lyssna på sagor och berättelser via sin telefon. Ljudboken är inte bara till för avkopplande läsning utan är också ett viktigt hjälpmedel för elever med extra behov av stöd i skolan. Ljudböcker och program med uppläsningsfunktioner underlättar för många elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Ljudboken som hjälpmedel i lärande

Barn eller vuxna som har problem med att läsa en text har stor nytta av ljudböcker. Genom att lyssna på en bok först och sedan läsa kan personer med läs- och skrivsvårigheter få hjälp med att förstå och tolka texten. Det finns även andra sätt att underlätta inlärandet genom att eleven kan lyssna. Särskilda skärmläsare eller talsyntesprogram kan hjälpa till genom sin uppläsningsfunktion. Genom talsyntes kan eleven lyssna till det han eller hon har skrivit och på så sätt hitta felaktig stavning eller konstig meningsuppbyggnad. På internet finns ofta en inbyggd uppläsningsfunktion som inte kräver något speciellt program för uppläsning. Genom att använda hjälpmedel kommer den med läs- och skrivsvårigheter att kunna lära sig bättre och därmed även få bättre självförtroende och på längre sikt kunna lära sig läsa en text obehindrat.

Rätt röst för ljudboken

För att en bok eller ett läromedel ska ge en bra lyssnarupplevelse krävs inte bara att den har ett bra och intressant innehåll utan även rösten på den som läser upp boken är mycket viktig. Rösten bör vara tydlig och ha rätt betoning. Röster är olika och särskilt när ljudet spelas in och går via hörlurar eller en högtalare är det vissa röster som tyvärr blir otydliga. Skådespelare passar ofta bra som uppläsare av ljudböcker. En skådespelare har övat på sin röst under många år. För att stå på en scen och kunna höras av en stor publik krävs en god röstteknik.