Lyssna och utveckla hörselsinnet

Den skriftliga texten var länge ett ovanligt sätt att berätta en historia på. Det var inte förrän på 1800-talet som tryckpressarna kunde automatiseras och effektiviseras med hjälp av ångmaskinen. När rotationspressen togs i bruk och papper fanns på rulle kunde dagstidningar och böcker produceras i stora upplagor. Med tiden kom därför texten att ersätta den muntliga berättelsen. De senaste årens explosion av smarta telefoner har dock gjort att det blivit allt vanligare att lyssna på berättelser igen eftersom ljudboksappar blivit smidiga att använda.

Muntliga berättelser utvecklar hörselsinnet

I den största delen av mänsklighetens historia har det främsta sättet att berätta en historia varit genom talet. Samtal och berättelser kring lägerelden har format människors förmåga att använda sin hörsel. För att hänga med i en muntlig berättelse krävs en uppmärksam lyssnare som inte tänker på andra saker samtidigt. Att lyssna på en bok som läses upp från en scen eller att lyssna på en ljudbok gör att vi tränar upp hörselsinnet och låter ögonen vila. Något som blir allt viktigare idag då många sitter klistrade och stirrar på en skärm dagarna i ända.

Det finns många stunder då det passar bra att lyssna på bok, t.ex. vid en promenad eller när du ska åka buss eller tåg en längre sträcka. För att inte missa någon del av händelseförloppet i en historia krävs att du övar upp din förmåga att fokusera. Om miljön runtomkring är rörig och bullrig är det lätt att missa delar av berättelsen. Ljudböcker gör också att vi övar upp vår förmåga att fantisera och vi blir ofta mer kreativa och avslappnade när vi fokuserar vårt hörselsinne på en spännande eller intressant berättelse.

Ljudböcker finns idag både för barn och vuxna. Det finns spännande skönlitteratur och faktaspäckad litteratur. Ljudböcker går att lyssna på via betalappar men de flesta bibliotek har också ljudböcker som går att låna gratis.