Om hemsidan

Denna hemsida handlar om olika sagor och om de blir bättre eller sämre när de blir upplästa. Ljudböcker har blivit betydligt mer populärare på senare år och allt fler väljer att lyssna på dem. Även om sagor är till för barn, är det många vuxna som kan ligga i hängmattan på sommaren och lyssna på en saga för att bli avslappnad. Att ligga i solen och lyssna på en bok kan vara bättre än att ligga och hålla i en bok och läsa. Ibland blåser det, vilket gör att sidorna bläddras av sig själv, då måste du leta upp var du är i boken.

Hemsidan är till för alla även om den riktar sig till dig som är intresserad av ljudböcker och vill veta mer om hur det fungerar. Den kommer att ha menyer där du kan hitta olika sidorna som artiklar publiceras på. Dessa artiklar kommer bland annat att handla om olika sagor och hur de blir när du får dem uppläsa, i jämförelse mot om du hade läst boken själv.

Sammanfattat Innehåll

Innehåller kommer till största delen att handla om sagor och skillnaden att läsa eller höra historier, vilket gör att du som inte är intresserad av sagor kommer kunna välja att läsa de artiklar som kallas för podcast, berättelse om hur det är att spela online och hör historien från vinnare av slotsspel. Dessa tre artiklar hör inte ihop med sagor eftersom de är sanna händelser. De är med eftersom de handlar om hur berättelser kan bli bättre om du lyssnar på dem, istället för att du läser dem själv.

Trevlig läsning!